Stikstofproblematiek: wat te doen als uw eigen bouw hierdoor stil komt te liggen?


Door een uitspraak van de Raad van State is het in veel gevallen niet meer makkelijk om toestemming te krijgen om te mogen bouwen (in de buurt van natuurgebieden). In de uitspraak is gezegd dat de regels voor natuurbescherming anders moeten worden uitgelegd en dat er beter onderzoek gedaan moet worden naar de gevolgen van stikstof voor de natuur. 

Inmiddels wordt onder leiding van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nagedacht over de gevolgen van deze uitspraak en mogelijke oplossingen. Metaalunie maakt zich er samen met VNO-NCW en MKB-Nederland hard voor dat er onder meer uitzonderingen blijven voor projecten die niet of nauwelijks bijdragen aan het vergroten van de stikstofuitstoot.

Het kan zijn dat u de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State al praktisch voelt voor uw bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u uw bedrijf wilt uitbreiden, wijzigen of verplaatsen. 

Neem in dat geval contact op met een van onze adviseurs bestuursrecht, bj@metaalunie.nl of 030 – 605 3344. Zij kunnen u adviseren en bijstaan om te komen tot een oplossing.

Wat te doen als bouwprojecten van uw klant stopgezet worden?

Het kan ook zijn dat u de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State merkt omdat orders worden geannuleerd doordat bouwprojecten van uw klant stopgezet worden.

Mocht u hiermee worden geconfronteerd, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze bedrijfsjuridische adviseurs, bj@metaalunie.nl of 030 – 605 3344.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.