Over Oppervlaktetechnieken


Vakblad Oppervlaktetechnieken
Vakblad Oppervlaktetechnieken is een vaktijdschrift voor onder meer opdrachtgevers, constructeurs, ontwerpers, applicateurs van oppervlaktebehandeling, onderhoudskundige functionarissen en corrosiedeskundigen. Vakblad Oppervlaktetechnieken verschijnt acht keer per jaar.

InformatION nieuwsbrief
Eens in de twee weken verschijnt de digitale nieuwsbrief van de Vereniging ION met informatie van en voor de vereniging, belangrijke data en actueel nieuws. Momenteel wordt deze verzonden naar meer dan 1500 lezers binnen de oppervlaktebehandelende industrie en wordt er gewerkt aan verdere uitbreiding van het verzendbestand.

Interesse om de nieuwsbrief ook zelf te ontvangen? Klik hier om u in te schrijven.

Doelstelling
De redactie stelt zich ten doel de industrie optimaal te informeren over zaken die voor de uitvoering en uitbesteding van oppervlaktetechniek relevant zijn. Rubrieksartikelen beschrijven processen, meetmethoden en samenwerkingsvormen.

Abonnementen
Wilt u zich aanmelden als nieuwe abonnee van ons vakblad Oppervlaktetechnieken? Of wilt u als bestaande abonnee uw (adres)wijzigingen doorgeven of zich afmelden? Klik dan hier.

Oppervlaktetechnieken is een uitgave van de Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland, Vereniging ION (voorheen Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen, VOM). De Vereniging ION behartigt de technische en bedrijfseconomische belangen van haar leden die bedrijfsmatig actief zijn in de oppervlaktebehandelende industrie. Tevens verzorgt de Vereniging ION ook cursussen en opleidingen op uw vakgebied. Wilt u meer weten over de Vereniging ION, de voordelen of u direct aanmelden? Kijk op vereniging-ion.nl.