MES 2023: ruim 100 experts in duurzame materialen en oppervlaktetechnieken op 1 dag

Duurzaamheid is niet langer een keuze: grondstof schaarste, maar ook het klimaat en de energietransitie maken investeren in duurzame materialen en oppervlaktetechnieken essentieel. Om de industrie hierbij op weg te helpen en inzicht te bieden in mogelijke oplossingen en kansen, organiseren Mikrocentrum, Vereniging ION en VOM België voor de tweede keer het kennis- en netwerkevent […]

Financiële steun Nationaal Groeifonds voor Circulaire Geveleconomie

Het Nationaal Groeifonds kent 100 miljoen toe aan het programma Toekomstbestendige Leefomgeving waarvan 2,8 miljoen bestemd voor de Circulaire Geveleconomie. De brancheorganisaties vertegenwoordigd in de Circulaire Geveleconomie maken zich al jaren sterk om een raam, deur, kozijn of vliesgevel in een volgende cyclus weer terug laten komen in de gevel van een gebouw. Met deze […]

Vertaling NEN-EN-ISO 1461 beschikbaar

In september 2022 is de herziening gepubliceerd van een veelgebruikte norm voor zinken deklagen, NEN-EN-ISO 1461. Deze mondiale norm is in het Nederlands vertaald en is nu te vinden in de webshop van NEN. NEN-EN-ISO 1461 ‘Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen – Specificaties en beproevingen’ is op een aantal punten […]

Kwartaalbijeenkomst ‘Duurzame GRIP op Corrosie onder Isolatie’

World Class Maintenance (WCM) houdt op 9 maart bij Chemiepark Delfzijl een kwartaalbijeenkomst ‘Duurzame GRIP op Corrosie onder Isolatie’. Dankzij de subsidietoekenning van de regeling Structuurversterking OmgevingsVeiligheid (SVO) wil WCM een kennisnetwerk opbouwen rondom Corrosie onder Isolatie en deze ‘geldverslindende sluipmoordenaar’ onder controle krijgen. Er zijn voor 2023 vier kwartaalbijeenkomsten gepland. Op 9 maart is […]

Norm ‘Corrosie van stalen elementen in de ondergrond’ gepubliceerd

De norm ‘Corrosie van stalen elementen in de ondergrond – eisen voor ontwerp en toepassing’ is gepubliceerd. Deze NEN 6766 geeft eisen voor het ontwerp en de uitvoering van constructieve stalen elementen in de grond in relatie tot corrosie. Als men deze norm gebruikt bij de uitvoering van de stalen elementen, voorkomt men dat door […]

Eerste stappen richting een Europees verbod op PFAS

Vandaag hebben Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden een voorstel ingediend bij de Europese Commissie voor een Europees totaalverbod op PFAS. Als het aan de vijf landen ligt, komt er een Europees totaalverbod op PFAS. PFAS worden in de wereld van de oppervlaktetechnieken onder andere gebruikt voor smeermiddelen, anti-aanslaglagen, apparatuur die FPM-rubbers en/of PVDF-kunststoffen bevatten […]