Corrosie onder isolatie als thema tijdens Maintenance NEXT


Corrosie onder isolatie is één van de meest bekende en omvangrijke faalmechanismen in de procesindustrie, die tevens zorgt voor een hoge kostenpost en risico’s betekenen voor de omgeving. Toch blijkt er op dit raakvlak van meerdere disciplines veel onbekend te zijn. Uiteraard heeft elk bedrijf zijn eigen (onderhouds)strategie, maar van kennisuitwisseling is (te) weinig sprake. Door meer gebruik te maken van de sector overschrijdende wetenschappelijke inzichten en door een intensieve uitwisseling van best practises, kan er enorm op de onderhoudskosten worden bespaard en kunnen omgevingsrisico’s worden verminderd.

Daarom heeft World Class Maintenance een intersectorale werkgroep opgericht die de komende jaren intensief onderzoek zal gaan doen naar dit faalmechanisme. Maar niet alleen wordt het faalmechanisme beter in kaart gebracht, ook wordt er gekeken naar technologieën die de standtijd kunnen verlengen, methodes die het menselijk gedrag kunnen beïnvloeden zodat de installatie langer intact blijft, onderhoudsmodellen die het falen kunnen voorspellen, niet-destructieve meetmethoden en rapportagesystemen die inspecties en reparaties vastleggen voor de gehele levensduur van een installatie.

Om de bekendheid met dit onderwerp te vergroten zullen 3 van de betrokken organisaties aanwezig zijn op de Maintenance NEXT. Doel is om het netwerk van belanghebbenden zoals bijvoorbeeld asset owners en contractors beter in kaart te brengen en te betrekken in de ontwikkelingen. Behalve dat u daar in gesprek kunt gaan met vertegenwoordigers van deze branchegroepen, zal het onderwerp ook tijdens één van de ronde tafels worden besproken. Uw inbreng is daarbij zeer gewenst.

Wij kijken uit naar uw komst op de Maintenance NEXT in Ahoy Rotterdam van 9 – 11 april 2019. Het standnummer waar u ons, VIB/Vereniging ION/NCTI, kunt vinden is 2.421.

NB: De stand wordt bemenst door de 3 genoemde organisaties. Vereniging ION zal aanwezig zijn voor coatings. Op woensdag 10 april zal ook de heer Paul van Kempen (WCM) aanwezig zijn voor enkele programmaonderdelen. Kijk voor meer informatie op de website https://www.maintenancenext.nl.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.