Verbeter je straalproces met Pantatec


Straalmiddel, dat in gebruik is, wordt al gauw vettig. Dat is lastig en niet goed voor de machines waarin het wordt gebruikt omdat vet straalmiddel gaat kleven. Maar wellicht nog erger: vettig straalmiddel kan er de oorzaak van zijn dat een coating, die later op het gestraalde materiaal wordt aangebracht, niet goed hecht en loslaat.

Door het gebruik van Pantatec Ultimate wordt de werking van uw meermalige metallische straalmiddel duidelijk verbeterd. Ultimate verwijdert oliën en vetten van het straalmiddel en van het straalgoed. De metallische straalmiddelen blijven daardoor korrelig en de werkzaamheid van het straalmiddel blijft langer behouden. Een bijkomend voordeel van het gebruik van Pantatec Ultimate is de reductie van de kans op brand in uw filterinstallatie of werpstraalmachine. 


Pantatec Ultimate wordt toegevoegd aan de straalmiddelbedrijfsmix. Een halve liter per turbine per straaluur is voldoende. In de bovenstaande video is te zien hoe water direct wordt opgenomen door nieuw straalmiddel, dat niet vet is. Op vet straalmiddel daarentegen blijft het plasje water staan. Na toevoeging van het Ultimate poeder aan het gebruikte straalmiddel trekt het water er ook weer direct in. Vettig straalmiddel is een probleem, al wordt dat vaak ontkend. Toch kennen wij de voorbeelden van bedrijven die met opzet roestige delen staan te stralen om er voor te zorgen dat het straalmiddel ontvet. Toepassing van Pantatec Ultimate is dan veel efficiënter. Het belang van vetvrij straalmiddel wordt steeds groter. Het is heel normaal dat op een poedercoating 15 tot 20 jaar garantie moet worden gegeven. Zo’n garantie verlangt een perfecte ondergrond.

INJECTO, het automatische doseerapparaat

Pantatec, de fabrikant van Ultimate straalmiddelreiniging, heeft een automatisch doseerapparaat ontwikkeld. De INJECTO, zoals dit apparaat wordt genoemd, injecteert de gewenste hoeveelheid van het reinigingspoeder op pneumatisch wijze rechtstreeks in het straalmiddel. Pantatec Ultimate wordt in een voorraadtank van 60 liter korrelig gehouden door een roerwerk. Door het roeren valt het poeder gedoseerd in een ruimte onder de voorraadtank. Een gerichte luchtdrukstoot schiet het poeder vanuit deze ruimte met een injectielans rechtstreeks in de bunker met straalmiddel. Deze lans bevindt zich in de kernstroom van het straalmiddel, waardoor het poeder zich goed vermengt met het straalmiddel voordat het naar de turbines of naar de straalketel gaat. Het poeder zorgt daarna meteen voor de reinigende werking en verwijdert olie en vet.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.