OnderhoudNL en Vereniging ION tekenen samenwerkingsovereenkomst “Normen”


Na een gedegen onderzoeksperiode is gebleken dat er veel raakvlakken zijn tussen OnderhoudNL Industrieel en Vereniging ION. Dit heeft geresulteerd in een voornemen om intensiever te gaan samenwerken. Niet vanwege het verlagen van de kosten, maar vooral vanwege het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening voor de leden van de beide verenigingen. Uiteraard wordt daarbij ook het initiatief VMB 2.0 betrokken.

De eerste zichtbare resultaten van deze samenwerking was de afstemming van activiteiten op 15 september 2021. Het OnderhoudNL Industrieel event is qua locatie en tijd zo gepland dat maximaal gebruik kon worden gemaakt van het kennis- en netwerkevent Materials+Eurofinish+Surface.

Een belangrijk raakvlak blijken de NEN- en ISO-normen. De wens van de besturen van Vereniging ION en OnderhoudNL Industrieel is om de leden van beide verenigingen middels de samenwerking beter te kunnen bedienen op het gebied van de (inter)nationale normen die voor hun leden relevant zijn. Door de samenwerking met ION kan op een professionele manier meegewerkt worden aan het ontwikkelen en onderhouden van normen. Beide verenigingen zullen wel lid blijven van de normcommissies, zodat er geen stemrecht verloren gaat. Hiervoor is een overeenkomst opgesteld, die op 15 september 2021 tijdens het OnderhoudNL event is ondertekend. Hierbij is ook afscheid genomen van Rob Veraart, die de tot 15 september voor OnderhoudNL heeft vertegenwoordigd in de normcommissies.  Op de bovenstaande foto -Bastiaan Spoelstra, voorzitter van OnderhoudNL sector Industrieel en Marijke de Vries, voorzitter van Vereniging ION- de ondertekenaars van de overeenkomst. De derde persoon is Ralph Bot, technisch specialist bij ION. Hij zal de het voortouw nemen bij het synchroniseren van de normactiviteiten tussen ION en OnderhoudNL. Ook zal hij het aanspreekpunt zijn namens beide verenigingen bij de NEN en ISO.

Zie ookhttps://www.onderhoudnl.nl/nieuws/sep-2021/deelnemers-industrieel-event…

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.