Nieuw testcenter Ecoclean voor high purity-reinigingstoepassingen


Het nieuwe High Purity-Test Center van Ecoclean GmbH, dat eind november 2022 op de productielocatie Dettingen unter Teck officieel werd ingewijd, vormt een aanvulling op de 15 bestaande technologiecentra van de onderneming in het segment hoge reinheid. Hier worden de mogelijkheden en voorwaarden geschapen, om reinigingstests voor hightech-componenten met extreem hoge reinheidseisen uit te voeren.

Afgestemd op de gewijzigde en branchespecifieke eisen in de industriële componentenreiniging heeft Ecoclean GmbH haar product- en dientverleningsportefeuille verder gediversifieerd. Daartoe behoren speciaal voor zogeheten high purity-reinigingstoepassingen ontworpen reinigingsinstallaties en -systemen, waarmee aan extreem hoge reinheidseisen voor metallische en optische componenten procesveilig kan worden voldaan. Dergelijke componenten zijn onder andere bij fabrikanten van productie-equipment voor de halfgeleiderindustrie, in der precisie- optica, de laser-, meet-, analyse- en hoog-vacuümtechniek benodigd. Het was daarom een logische en consequente beslissing om klanten uit deze marktsegmenten de benodigde capaciteiten en technologieën voor reinigingstests onder hoogreine omstandigheden in een clean room ter beschikking te stellen. Gerealiseerd werd dit met het nieuwe High Purity- Test Center op de productielocatie Dettingen unter Teck, waarin Ecoclean ruim vier miljoen Euro investeerde. Dit werd eind november 2022 officieel ingewijd.

Inhouse

In het nieuwe Test Center staan in totaal vijf reinigingssystemen met speciaal voor de high purity-reiniging vereiste uitrusting ter beschikking. Deze dekken de in de natchemische componentenreiniging ingezette technologieën, media en processen, bijvoorbeeld ultrageluid, injectie- vloeddebietwassen, plasmareiniging, Pulsated Pressure Cleaning (PPC) en Ultrageluid Plus, af.

Voor klanten die precisiecomponenten voor high purity-toepassingen vervaardigen, resulteren door de mogelijkheid om reinigingstests in het Ecoclean-Test Center uit te kunnen voeren diverse voordelen:

• Bij nieuwe componenten zijn doorgaans uitgebreide procesvalidaties en reinigingstests vereist. Deze zouden de eigen, meestal volledig gebruikte en gevalideerde reinigingsinstallaties van de klanten belasten.

• Reinigingsproces en procesparameters, bijvoorbeeld wasmechanica, chemie, waterkwaliteiten, takttijden en reinigingsresultaat kunnen onafhankelijk van eventueel reeds in het bedrijf aanwezige processen optimaal voor de betreffende component ontworpen worden.

• Dankzij de tests zijn het vereiste proces en het resultaat van de reiniging vooraf beter in te schatten, wat voor het team van klant en installatiebouwer een risicominimalisatie oplevert.

• Bovendien kunnen er tests en uitvoerbaarheidsstudies naar de reinigbaarheid van nieuwe precisiecomponenten plaatsvinden, zonder in gevalideerde productieverlopen te hoeven ingrijpen.

• En last but not least kunnen klanten zo nodig door een job-cleaning worden ondersteund.

Voor het aantonen van restpartikeltjes is in het High Purity-Test Center een doka met UV-lichtbron geïntegreerd.

Toegerust

Het nieuwe Test Center beschikt daartoe over twee reinigingszones met verschillende reinheidsklassen. De eerste bevindt zich in een schone ruimte, waarin een oplosmiddelkamerreinigingsinstallatie met geïntegreerde lagedruk-plasmareiniging en een kamersysteem voor waterige media zijn geïntegreerd. Deze zone wordt voor vóórreinigingen gebruikt om componenten op de eindreiniging in de clean room voor te bereiden. De zone is bovendien geschikt, om aan strengere reinheidseisen voor tal van klassieke ultrafijnreinigingstaken in branches als de sensortechniek, luchtvaart, e- mobiliteit en coatingindustrie te voldoen.

De eindreinigingszone is in een gevalideerde clean room van de klas ISO 7 met zones ISO 6 ondergebracht. De uitrusting omvat een oplosmiddel- kamerinstallatie, een kamerinstallatie voor water gebaseerde media en een multibad-ultrasoon reinigingsinstallatie met negen nat– en twee droogstations. Hier kunnen onder andere verschillende ultrasoon- frequenties, reinigingschemicaliën, PPC, en passiveren worden getest. Voor de droging staan eveneens verschillende mogelijkheden – ook in combinatie – ter beschikking.

In de eindreinigingzone, die zich in een gevalideerde reine ruimte van de klasse ISO 7 met zones ISO 6 bevindt, kunnen reinigingstests met de hoogste reinheidseisen, bijvoorbeeld grade 2 en 1, worden uitgevoerd.

De in het nieuwe technologiecentrum geïntegreerde procesoplossingen voor osmose (RO)-, gedeïoniseerd (DI) en Ultra-Pure-water (UPW) maken toepassing mogelijk van alle in de ultrafijn- en high purity-reiniging gebruikte waterkwaliteiten. Met deze uitrusting kan worden voldaan aan extreem hoge reinheidseisen, bijvoorbeeld grade 2 en 1. Omdat alle installaties via de Cloud oplossing Ecoclean Connect gekoppeld zijn, zijn de gegevens van de installaties en reinigingstests digitaal beschikbaar. Voor controle van de behaalde reinigingsresultaten is het Test Center met verschillende meettechnologieën uitgevoerd. Geïntegreerd is ook een speciaal verpakkingsstation voor de gereinigde producten.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.