Slimme oplossing voor efficiënte precisiereiniging


UCMSmartLine – hoogflexibele, ultrasone modulaire ultrafijn-reinigingsinstallatie

In tal van branches en markten zien bedrijven zich in toenemende mate geconfronteerd met steeds strengere eisen aan de componentreinheid. Hieraan kan vaak alleen met behulp van precisie-reinigingsprocessen worden voldaan. Voor dergelijke toepassingen heeft UCM de nieuwe, kostenefficiënte ultrasone installatieserie UCMSmartline ontwikkeld. Deze is gebaseerd op gestandaardiseerde modules met geïntegreerde elektro- en besturingstechniek voor de processtappen reinigen, spoelen, drogen, beladen alsmede ontladen en een flexibel transportsysteem. Van hieruit laten zich individuele installaties voor de voor-, tussen- en eindreiniging configureren en naar behoefte uitbreiden:

Met de onder de naam UCMSmartLine nieuw ontwikkelde serie in-line dompelinstallaties reageert het Zwitserse UCM AG, de op ultrafijn- en precisiereiniging gespecialiseerde divisie van de SBS Ecoclean Group, op een trend die zich al geruime tijd in diverse branches aftekent en steeds bepalender wordt. Door nieuwe en steeds hogere producteisen, gewijzigde fabricage-, voeg- en coatingtechnologieën en deels strengere voorschriften in de regelgeving nemen de aan de componentreinheid gestelde eisen steeds verder toe. Bedrijven uit bijv. de medische techniekbranche, de horloge- en sieradenindustrie, optische industrie, fijnmechanica en microtechniek, auto- en toeleveringsindustrie en de machinewerktuig- en coatingindustrie staan als gevolg daarvan voor de uitdaging om de strengere eisen aan de deeltjes- en filmische reinheid procesveilig en tegelijk tegen concurrerende kosten te kunnen blijven naleven. Een vergelijkbare problematiek is waarneembaar in de sector MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) en bij de bewerking van producten uit o.a. de luchtvaartindustrie, elektronica en de medische sector.

Optimaal aanpasbaar en toekomstgericht uitbreidbaar

Voor dit brede toepassingsspectrum laten zich dankzij het uitgekiende, modulaire concept van de nieuwe UCMSmartLine uiterst compacte ultrasone in-line dompelinstallaties met drie tot negen spoeltrappen voor de voor-, tussen- en eindreiniging individueel configureren en te allen tijde aan veranderende marktomstandigheden aanpassen. Daarvoor staan twee- en drievoudige modules voor de processtappen reinigen en spoelen resp. reinigen, reinigen en spoelen ter beschikking, die naar keuze kunnen worden gecombineerd. Met een extra module laten zich tweetraps fijn- en ultrafijn-spoelprocessen met osmosewater of volledig gedemineraliseerd water (demiwater), dat over een cascade geleid wordt, integreren.

De uitrusting van de seriematig verhitte en met een filtercircuit uitgevoerde reinigingseenheden met ultrageluid is eveneens uiterst flexibel aanpasbaar. Mogelijk is bijv. toepassing van mono- (25, 40, 80 kHz), twin- (25/50, 40/80 kHz) en multi-frequentie ultrageluid (40/80/120 kHz). Geplaatst worden de ultrasoontrillers op de bodem en/of de zijkant van de 370 x 420 x 390 mm (l x b x h) metende kuipen. Gedroogd worden de componenten door infraroodstralingswarmte, warme lucht of onder vacuüm. Afhankelijk van de toepassing zijn beide drogingstechnologieën ook gecombineerd inzetbaar. Bij het beladen en ontladen past de UCMSmartLine zich met aan de voorzijde of zijdelings geplaatste stations aan de betreffende ruimtelijke situatie aan. Het beladen en ontladen kan handmatig of geautomatiseerd geschieden.

Voor reinigingstoepassingen die een uiterst schone omgeving vereisen kan de installatie al naar gelang de lengte met één tot twee HEPA-filters op het behuizingsdak worden uitgerust. Doorgaans worden daarvoor twee flowboxen gebruikt, die ter hoogte van het laatste spoelstation tot aan de ontlading een reine ruimte-atmosfeer genereren. Ook aansluiting op een reine ruimte is realiseerbaar.

Seriematig voor maximale procesveiligheid ontworpen

Het componententransport binnen de installatie geschiedt via een seriematige transportautomaat met servoaandrijving. Deze biedt de mogelijkheid om de transportsnelheid exact aan het componentenspectrum aan te passen. Dit waarborgt enerzijds een uiterst behoedzame behandeling van de componenten tijdens de processen. Niet alleen worden zo beschadigingen en krassen op kwetsbare werkstukken verhinderd, maar ook het naar boven drijven van componenten. Anderzijds kan er voor een hoge doorzet overal waar dat mogelijk is ook snel gereden worden. Een verder voordeel van de servoaandrijving is de componentspecifieke lift-out uit de laatste spoelkuip voor de voordroging van de componenten. Dit draagt ertoe bij dat bij de aansluitende droging vlekvorming wordt vermeden.

In de standaarduitvoering beschikt de automaat over een statisch transportframe van RVS voor een maximum chargegewicht van 20 kg. Voor de reiniging van stortgoederen met geïntensiveerde goederenbeweging is een transportframe met horizontale draaiing beschikbaar. Een extra transportframe maakt verticale draaibewegingen met 200 UpM in de natte fasen en tot 1.000 UpM in het droogproces mogelijk. Dit wordt onder andere toegepast voor de reiniging van microlenzen in de optica.

Om aan hoge doorzetvereisten te voldoen, kan de installatie met een tweede transportautomaat worden uitgevoerd.

Voor een aan alle eisen voldoend, gelijkblijvend goed reinigingsresultaat zorgt ook de door UCM ontwikkelde tweezijdige overloop: In alle reinigings- en spoelkuipen worden de media van onderen ingebracht, naar boven getransporteerd en lopen vervolgens aan twee kanten over. Daardoor ontstaat in de bekkens een permanente stroming, die enerzijds een intensieve behandeling van de componenten waarborgt. Anderzijds worden daardoor verwijderde deeltjes en andere residuen onmiddellijk afgevoerd. Dit minimaliseert het risico van hernieuwde contaminatie van de componenten bij het uittillen of omplaatsen. Bij het ontwerpen van de kuipen is er mede op gelet dat deze snel volledig geleegd moeten kunnen worden en er zich geen vuilnesten vormen. Dit geldt ook voor het leidingwerk van de installatie, dat op temperaturen tot 70° C is berekend.

Hoge flexibiliteit door geïntegreerde elektro- en besturingstechniek

In elke module van de nieuwe UCMSmartLine is de elektro- en besturingstechniek al geïntegreerd. Deze plug-and-play uitvoering levert enerzijds een beslissende bijdrage aan de ruimtesparende opbouw van ultrasone in-line dompelinstallaties. Er is geen ruimte benodigd voor een separate schakelkast. Anderzijds laten de installaties zich snel in bedrijf nemen en te allen tijde uitbreiden.

Overtuigend design met arbeidsveiligheids- en milieu-Plus

Behalve door haar prestatievermogen en flexibiliteit overtuigt de van elektrogepolijst RVS vervaardigde en compleet gesloten UCMSmartLine ook door haar design. De seriematige frontbekleding van hoogwaardig veiligheidsglas vormt daarbij niet alleen een optisch element. Deze verhindert dat dampen uit de installatie in de omgeving geraken die afhankelijk van de gebruikte reiniger een gevaar voor de gezondheid kunnen vormen. In vergelijking met open installaties, die dikwijls worden aangeboden, vermindert de bekleding tevens warmteverliezen. De bekleding reduceert daardoor het energieverbruik, evenals de van deksels voorziene drogers. Deze verkorten bovendien de drogingstijden.

De PC-gebaseerde besturing van de installatie kan via interfaces in bovengeschikte manufacturing executive systemen (MES) worden geïntegreerd.

Door haar modulariteit en hoge flexibiliteit bij zowel de installatieconfiguratie als de procesregeling dekt de nieuwe UCMSmartLine een zeer breed toepassingsspectrum in hightech-industrieën en de sectoren MRO en bewerking af. Tegelijkertijd zorgt het moderne modulaire systeem voor een kostenefficiënte productie en vergelijkenderwijs korte levertijden.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.