Voor elke reinigingstaak een optimaal afgestemde, rendabele oplossing


Ecoclean: Experts voor componentenreiniging en oppervlaktebehandeling

In tal van branches zien bedrijven zich geconfronteerd met verreikende veranderingen, die doorwerken tot in de componentenreiniging. Ecoclean beantwoordt die veranderingen met diverse nieuwe ontwikkelingen. Op de TECHNISHOW in Utrecht presenteert de onderneming (hal 8, stand B072) onder andere de compacte EcoCcube. De voor watergebaseeerde spuitreinigingsprocessen ontworpen installatie maakt effectieve en efficiënte behandeling van de meest uiteenlopende componenten in korte taktijden mogelijk.

Strengere eisen aan de componentreinheid, nieuwe fabricagetechnologieën, gewijzigde processen en/of materialen, kleinere batchgroottes tot zelfs een stuksgetal van 1, veranderingen in de regelgeving, de digitale transformatie en scherpere energie-efficiëntie- en klimaatbeschermingsdoelen. Al deze aspecten hebben hun uitwerking op de componentenreiniging Als experts bij uitstek voor de meest verschillende taakstellingen op het gebied van componentenreiniging en oppervlaktebehandeling reageren Ecoclean en UCM – de op ultrafijn- en precisiereiniging gespecialiseerde divisie van de SBS Ecoclean Group – op deze omslag met optimaal afgestemde oplossingen en innovatieve ontwikkelingen, als aanvulling op het brede programma aan standaard- en speciale oplossingen voor batch- en componentenreiniging. Ontbramen en reinigen in één stap, effectieve verwijdering van filmisch-chemische contaminaties, selectieve, in de productie geïntegreerde behandeling van functievlakken of oplossingen voor de reiniging van aanvullend vervaardigde componenten zijn maar een paar voorbeelden. Branchespecifieke eisen, o.a. voor de gevarieerde taakstellingen in de elektromobiliteit, de medische techniek, bij onderhoud en regeneratie (opwerking), beantwoordt Ecoclean eveneens met op maat gesneden processen en optimaal daarop afgestemde reinigingssystemen.

Op de komende TECHNISHOW presenteert de onderneming o.a. de spuitreinigingsinstallatie EcoCcube. Deze werd voor de effectieve waterige reiniging van werkstukken met verschillende geometrieën in de vorm van individuele componenten en stortgoederen ontworpen. Zowel bij het reinigen als bij het spoelen werkt het systeem met een groot circulatiedebiet. De reinigingswerking van het toegepaste medium wordt ondersteund door rotatie van de producten in de proceskamer. Het drogen van de componenten geschiedt bij hoge circulatieluchttemperatuur zonder ontsnapping van wasemdamp. Dit zorgt voor een optimaal reinigingsresultaat bij een hoge doorzet. Tegelijkertijd voldoet de installatie door haar compacte afmetingen aan de eis van efficiënte reinigingstechniek bij een gering ruimtebeslag. Aanvullend op de productpresentatie informeren de bedrijfsmedewerkers op de stand over toekomstwijzende serviceoplossingen. Daartoe behoren bijvoorbeeld de service-app voor IOS en Android voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, op maat gesneden service- en onderhoudsconcepten, ontwikkelingen voor de digitalisering van reinigingsprocessen, mogelijkheden voor installatiemodernisering en -aanpassing, alsmede scholingen voor klantpersoneel.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.