Normalisatie conservering van constructief beton met verfwaren


Partijen die in Nederland actief zijn in de conservering van constructief beton zijn uitgenodigd bij NEN in Delft voor een stakeholderbijeenkomst op 17 maart, om mee te denken en mee te beslissen over deelname van Nederland aan normalisatie voor de conservering van constructief beton met organische deklagen.

Naar voorbeeld van de metaalconservering, waarin normen internationaal én in Nederland al geruime tijd een belangrijke rol spelen, gaat nu ook internationale normalisatie plaatsvinden op het gebied van de conservering van beton met organische deklagen.

Relevante toepassingen

Dit is van belang voor toepassingen van constructief beton dat blootgesteld wordt aan vocht of andere invloeden die de levensduur van beton kunnen verminderen (bijvoorbeeld in kunstwerken, assets van waterschappen en ophangingen van galerijen en balkons). Voorbehandelingsmethodes, verfsystemen, testen voor levensduurbepaling zouden onderdeel van het normalisatiewerkpakket kunnen zijn.

Onderzoek en besluit deelname

NEN onderzoekt momenteel welke invloed deze internationale ontwikkelingen op de Nederlandse markt kunnen hebben, en of er bij Nederlandse partijen behoefte is aan internationaal toepasbare normen over deze onderwerpen. De resultaten van dit nationale onderzoek worden op 17 maart gepresenteerd en bediscussieerd. Daarna wordt met de aanwezigen besloten of Nederland actief deel zou moeten nemen in de internationale normalisatie voor de conservering van beton met organische deklagen.

Meer informatie en inschrijven

De stakeholderbijeenkomst vindt plaats op 17 maart vanaf 13.00 uur bij NEN, Vlinderweg 6 in Delft. Inschrijving verloopt via NEN Evenementen.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Suzanne Dietz, consultant Verfwaren, telefoon 015 2 690 384 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Verfwaren’ houdt zich bezig met testnormen voor verven en normen voor het voorbehandelen en aanbrengen van deklagen op hout, beton en metaal. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.