Oplosmiddelreiniging met hoge druk


Flexibele spuitreinigingsoptie met 10 tot 16 bar voor oplosmiddelinstallaties

Strengere eisen aan de deeltjes- en filmische reinheid vragen om aangepaste reinigingsopties. Daartoe behoort een nieuwe spuitreinigingsinrichting voor oplosmiddelinstallaties van Ecoclean. Deze procesoptie maakt spuitprocessen en injectie-vloeddebietwassen mogelijk met instelbare drukken tussen 10 en 16 bar via twee spuitlijsten. Dit aanvullende reinigingsproces zorgt voor duidelijk betere reinigingsresultaten bij geometrisch complexe componenten en bij stortgoed.

Tegenwoordig zijn tal van oplosmiddelinstallaties reeds met inrichtingen voor spuitreiniging uitgerust. De spuitdruk ligt doorgaans evenwel bij twee tot drie bar. Bij dicht samengeperste stortgoederen en geometrisch complexe werkstukken met achtersnijdingen, draadboringen en blinde gaten alsmede deels ook bij aanvullend vervaardigde werkstukken is deze druk echter niet toereikend om aan de scherpere eisen ten aanzien van de filmische en/of deeltjesreinheid te kunnen voldoen. Immers, vervolgprocessen zoals coatingen, verlijmingen en warmtebehandelingen vereisen tegenwoordig aanmerkelijk schonere oppervlakken. Op deze trend heeft Ecoclean GmbH gereageerd met de ontwikkeling van een zogeheten hogedruk-spuitinrichting voor oplosmiddelinstallaties. Deze biedt de mogelijkheid om spuitprocessen en het injectie-vloeddebietwassen met koolwaterstoffen of gemodificeerde alcohols bij drukken tussen 10 en 16 bar uit te voeren.

Flexibel aanpasbare spuitprocessen

Voor de hogedruk-spuitreiniging wordt de reinigingsinstallatie, bijvoorbeeld een EcoCcore, in aanvulling op een mogelijk aanwezige spuitinrichting met twee tot drie bar van een hogedrukpomp en extra spuitlijsten voorzien. Eén spuitlijst bevindt zich op de binnenwand van de proceskamer. Een tweede is centraal in de proceskamer geplaatst, zodat er zowel van buiten als van binnen gelijktijdig of afwisselend gespoten kan worden. De aanpassing van de spuitdruk geschiedt via de met een frequentieomvormer gestuurde hogedrukpomp. Voor een aan de componentgrootte en -geometrie aangepast spuitproces kunnen het aantal nozzles en de goederenbeweging heel eenvoudig optimaal worden ingesteld. Deze uitgekiende en gemakkelijk bedienbare technologie biedt bovendien de mogelijkheid om verschillende, op de specifieke toepassing afgestemde nozzles (nozzlegrootte en straaltype) in te zetten. Druk, spuitduur, spuitwijze (gelijktijdig of afwisselend) en goederenbeweging kunnen zoals gebruikelijk als componentspecifiek reinigingssproces aangemaakt en in de installatiebesturing worden opgeslagen.

Verbeterde reinheid bij individuele componenten en stortgoederen

Voor de reinigingsstap met buiten- en binnenspuiten worden zowel afzonderlijke werkstukken als stortgoederen in speciale werkstukdragers gepositioneerd en gefixeerd. Dit biedt bij geplaatste componenten de mogelijkheid om kritische bereiken gericht te bestrijken. Gedefinieerde bewegingen van het reinigingsvat zorgen er voor dat alle bereiken door de spuitstraal bestreken worden. Tijdens het proces worden verontreinigingen door de mechanische energie van de spuitstraal losgespoten. Gelijktijdig zorgt de hoge vloeistofuitwisseling voor het uitspoelen van deze losgespoten verontreinigingen uit deze bereiken, waardoor een duidelijk beter reinigingsresultaat wordt gerealiseerd.

Voordelen biedt het hogedruk-spuitreinigen ook bij de reiniging van dicht samengeperste stortgoederen. Door de hogere druk wordt een betere doordringing van de samenpakking bereikt. Bovendien treden er bij het (hogedruk)-injectie-vloeddebietwassen aanmerkelijk sterkere turbulenties op, die eveneens bijdragen aan een hogere reinigingskwaliteit.

Voor reinigingsprocessen die alleen spuiten van buiten resp. geen hogedrukspuiten vereisen, kan de centrale spuitstaaf met een paar handgrepen worden verwijderd. In dat geval is het volledige volume van de proceskamer voor standaard-reinigingsvaten beschikbaar.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.