Het belang van duurzaam & doeltreffend verzinken


Volgens het woordenboek is verzinken het aanbrengen van een dun laagje zink op een metalen voorwerp om het te beschermen tegen corrosie. In essentie is dit correct. Maar nog belangrijker is te weten hoe dit laagje zink wordt aangebracht, hoe dun dit is en welke eisen gesteld worden. Het is hier dat verduidelijking en technische informatie noodzakelijk zijn.

Regelmatig voorkomende misverstanden tussen ontwerpers, bestekschrijvers en uitvoerders bij het voorschrijven van zinklagen zijn gemakkelijk te vermijden als de juiste termen en specificaties worden gebruikt.

VOM, m.m.v. ZINKINFO BENELUX en FMB organiseert vanaf 13 februari een opleiding over de verschillende verzinkingstechnieken al dan niet gevolgd door een coating.

De opleiding richt zich naar opdrachtgevers, studieburelen, staalconstructeurs en coaters. Kortom alle gebruikers van verzinkt materiaal.

Klik hier om in te schrijven…

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.