Werk met Gezond Verstand bewustwordingscampagne over werken met gevaarlijke stoffen


Het ministerie van SZW heeft tijdens een minisymposium op 10 oktober 2018 in de Malietoren de campagne WERK MET GEZOND VERSTAND gelanceerd. Een bewustwordingscampagne over het veilig werken met gevaarlijke stoffen werd door . Daarbij werd de leaflet “werken met gevaarlijke stoffen in cijfers” geïntroduceerd.

Ziektelast voor werkgevers door blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Van alle werknemers in Nederland komt 1 op de 6 in aanraking met gevaarlijke stoffen. Jaarlijks sterven er 4.100 mensen aan beroepsziekten. Hiervan zijn er 3.000 gerelateerd aan gevaarlijke stoffen. Ongeveer 2.100 van deze sterfgevallen zijn kanker gerelateerd. De kosten van beroepsgerelateerde ziekten in Nederland worden geraamd op 3% van het bruto binnenlands product. De ziektelast voor werkgevers door blootstelling aan gevaarlijke stoffen wordt geraamd op 40% van de totale post ziektekosten.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen voor omgeving

Tijdens het bespreken van de cijfers werd algemeen gesteld dat in werkelijkheid de cijfers nog hoger liggen. Immers de tijd tussen blootstelling en ziekte kan oplopen tot tientallen jaren. Een direct verband is dan moeilijk nog aan te tonen omdat ook factoren als levensstijl en erfelijkheid een rol kunnen spelen. Ook zijn er veel werknemers in Nederland werkzaam die een andere nationaliteit hebben en daardoor niet in de Nederlandse cijfers voorkomen. Naast werknemers die in aanraking komen met gevaarlijke stoffen, en zich dat (mogelijk te laat) bewust zijn, kan er ook sprake van blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn door mensen die zich dat niet bewust zijn. Denk aan omwonenden van een bedrijventerrein of havengebied en calamiteiten.

Ofschoon wettelijk de taak van bescherming van werknemers tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij de werkgever ligt, is het te kort door de bocht om de werkgever alleen aan te spreken. Immers veel MKB-ers ontbreekt het aan voldoende (chemische) kennis om inzicht te hebben in de effecten van de gebruikte stoffen op de lange termijn. Ondersteuning door de leverancier is dan ook crusiaal. Maar ook de werknemer heeft een rol. Hij/zij moet zich houden aan de instructies van de werkgever, en kan, bij onduidelijkheden, de werkgever ook vragen naar informatie.

Reden genoeg voor de overheid om een bewustzijn campagne te starten. Deze kunt u aantreffen in diverse media (waaronder radio) en is te vinden op: www.werkmetgezondverstand.nl

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.